• PSED

  0,005919

 • Bitcoin

  48.000$

 • Ethereum

  3.234,34$

 • Dogecoin

  3.234,34$

 • Ripple

  3.234,34$

 • Binance Coin

  3.234,34$

MGA TEKNOLOHIYA SA BLOCKCHAIN NA PANGKALIKASAN

Sumali sa komunidad ng Pine Seed at magtulungan tayong pagandahin ang mundo

Bumili Na Join AirDrop

Pine Seed

Ano ang PROYEKTONG Pine Seed?

Ito ay totoong proyektong BLOCKCHAIN na may totoong katumbas sa mundo

Ang Pine Seed ay proyektong blockchain na pinamamahalaan ng mga miyembro ng komunidad na may totoong katumbas, bukod sa mga pangako at proyektong meme, sa pamamagitan ng pagbuo ng makabagong teknolohiyang pangkalikasan para maging mas kaaya-aya ang mundo.

Nilalayon ng PSED token na paigtingin ang kamalayan sa kalikasan, babalaan ang mga lipunan sa pagkagutom, tagtuyot, at pagbabago ng klima, at magbigay ng teknolohiyang donasyon sa mga di-pampamahalaang organisasyon, at sa tulong ng mga miyembro ng komunidad, magsasabog tayo ng binhi sa buong mundo para pangalagaan ang kalikasan.

Puting papel

How to Buy Pine Seed (PSED)

 • Download Trust Wallet or Metamask to your phone/tablet or desktop browser.
 • Convert your BNB into Binance Smart Chain
 • Head over to your wallet browser and open pancakeswap
 • On the top right connect your wallet to Pancakeswap.
 • On the first currency tab select BNB
 • Click on the second currency tab and paste PSED contract address 0x915ceE0A5106cA8426D491a55Bef64D8847c2B94 then add Pine Seed (PSED) to your wallet
 • Set slippage tolerance to 8%. If 8% doesn't work keep going up until 12%.
 • Swap your BNB currency into PSED

Copy PSED Token Address Bumili Na

Pine Seed

Ito ay totoong proyektong BLOCKCHAIN na may totoong katumbas sa mundo

 • Ang Pine Seed ay proyektong blockchain na lumalaban sa pag-init ng daigdig, sunog sa kagubatan, likas na sakuna, at rant wars.
 • Sa pagsalli sa Pine Seed, mapamahahalaan mo ang komunidad at makakapagbahagi ka ng mga ideya at payo sa ibang mga miyembro.
 • Ang Pine Seed ay may ganap na bukas at tunay na aktibong komunidad.
 • Gumagawa ang Pine Seed ng mga polisiya sa pananalapi para protektahan ang mga mamumuhunan.
 • Ang sino mang bumili ng PSED ay may pagkakataong magkaroon ng digital wallet signed certificate at totoong coin na talagang kumikita.

Pine Seed

Road Map

 • Coinmarketcap Listing
 • Coingecko Listing
 • Pagpili ng uri ng binhing itatanim
 • Pagtukoy sa lokasyon ng binhing itatanim
 • Pagsasagawa ng mga preliminaryong pagpupulong sa mga di-pampamahalaang organisayong bibigyan ng donasyon
 • Integrasyon ng makakalikasang blockchain sa mga makakalikasang foundation at samahan
 • Buwanan at taunang paglathala ng mga manipesto ng mga kapasiyahan ng ating komunidad

Pine Seed

Impormasyon sa token

 • Pangalan : Pine Seed
 • Simbolo : PSED
 • Kabuuang Suplay : 999.999.999.999
1 PSED = 0.000015 BNB

Complete The Following Simple Tasks Earn $50 In PSED Tokens!

Join AirDrop

Pine Seed

Pinakabagong Post

...

The army will also participate in firefighting efforts in Greece

Go Live Comment